Kulcsár Sándor

közgazdász

Az településfejlesztési tanácsadás üzletágat Kulcsár Sándor vezeti. Végzettségét tekintve közgazdász. Közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik az informatika, az infokommunikációs technológiák területén. Több nagy informatikai rendszer fejlesztésében, valamint innovációs projektben működött közre projektvezetőként, projektgazdaként. Vezetőként részt vett a hazai okos város szabályozás kialakításában is. Ezen felül több, mint 10 éves tapasztalatot szerzett az országos statisztikai adatgyűjtési program működtetésében, az adatvagyon másodlagos hasznosításában.

Szanati Marcell

közgazdász

A megújuló energetikai tanácsadás irányvonalat a cégünkön belül Szanati Marcell vezeti. Végzettségét tekintve közgazdász, 10 éven keresztül dolgozott a bankszakmában, majd az azt követő 8 év során több mint 200 megújuló energetikai projektet vezetett le sikeresen.
A kivitelezésekben szerzett tapasztalatait jelenleg a napelemes rendszerekhez tartozó tartószerkezetek tervezésében és értékesítésében kamatoztatja. 2015 óta dolgozik együtt az tartószerkezeti piac vezető gyártóival és ad tanácsot a kelet és közép Európai ügyfeleinknek.

Dr. Vaszócsik Vilja

tájépítész, agrárműszaki tudományok doktora

Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik területfejlesztés és -rendezés terén. Részt vett az Országos Területrendezési terv, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és több megye területrendezési tervének kidolgozásában. Területfejlesztési tapasztalatait az első uniós támogatási ciklus országos tervezésében, később megyei területfejlesztési koncepció és stratégia készítésében szerezte. Ezekhez kapcsolódóan több stratégiai környezeti hatásvizsgálatot is készített.
Területi tervezési szakértőként vett részt a Tisza térségére készült országos és nemzetközi árvízi és területfejlesztési programok kidolgozásában, illetve az országos árvízi kockázatkezelési tervezésben. Az elmúlt években végzett legjelentősebb országos tervezési és kutatási munkái az ökoszisztéma-szolgáltatások, a tájkarakter alapú tájosztályozási rendszer és a zöldinfrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódtak.
Települési szintű tervezői tapasztalatai széleskörűek, több város településfejlesztési, illetve okos város koncepciójának és stratégiának elkészítésében vett részt tervezőként, illetve vezető tervezőként. Országos és települési szintű kutatásokban és tervezésben vett részt az éghajlatváltozással kapcsolatos témákban is, több város számára készített klímastratégiát és Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet (SECAP).
Speciális kutatási területe a térkép alapú jövőmodellező döntéstámogató rendszer kidolgozása és hazai színtű alkalmazhatósága.

Vadász Nóra

településmérnök

Az egyetem alatt szakmai tapasztalatot szerzett többek között a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-nél, illetve a németországi Adler & Olesch tájéptész és várostervező irodánál. Közszférában szerzett tapasztalatai között szerepel, hogy dolgozott a Fővárosi Önkormányzat Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnoki irodáján, 2014-től a Design Terminál urbanisztika kulcsterületének projektmenedzsere volt, ahol különböző smart city projekteken dolgozott (pl. városfejlesztési inkubációs program, smart city fejlesztési pályázatok), ezután a Lechner Tudásközpontban állami oldalról foglalkozott a hazai okos városok fejlesztésével elsősorban azok központi szabályozási kérdései kapcsán.

Sárdi Anna

okl. építészmérnök, térségi tervező

Több, mint 40 éve rendelkezik szakmai gyakorlattal az épülettervezésen túl település- és területrendezési tervek és stratégiai dokumentumok, programok és tanulmányok kidolgozásában, koordinálásában. Tevékenysége az uniós, makroregionális, országos, ágazati, megyei, járási és települési szintekre is kiterjed.
Részt vett az Európai Unió Makroregionális Stratégiájában a magyarországi hozzájárulás (nonpaper) szakmai részének elkészítésében, INTERREG projektek szakmai vezetésében, Magyarország Űrstratégiájának és Cselekvési Tervének, valamint az Országos Területrendezési Terv kidolgozásában, megyei területrendezési tervek és fejlesztési stratégiák, vízgazdálkodással kapcsolatos tanulmányok mellett ezek járási és településszintű koordinálásában.
Az utolsó 10 évben az okos város témakörön belül városértékelési rendszer magyarországi módszerének kidolgozásának és az okos város stratégia magyarországi tartalmának, módszertanának kidolgozásában vett részt. E területeken gyakorlati, településszintű gyakorlattal is rendelkezik.

Farkas Tamás

informatikus

Kiemelt, egyedi projektekkel, elsősorban digitalizációs, városfejlesztési és projekt finanszírozási területen dolgozik. Végzettségét tekintve mérnök-informatiikus.
Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik EU-s támogatási projektek fejlesztésében, előkészítésében és lebonyolításában. Az elmúlt 20 évben az általa felügyelt projekt portfolió több tíz milliárdos volt, leginkább IT fejlesztéssel érintett területen. Az egyedi projektek területén projektvezetőként, projektigazgatóként működött közre a támogatói oldalon és a piacon egyaránt. Hazánkban eddig minden EU-s programozási ciklusban dolgozott projekt és program szinten is, úgy operatív, mint stratégiai vezetőként. Az elmúlt években a megvalósítás mellett projekt finanszírozás tanácsadással is foglalkozott a legkülönbözőbb fejlesztési területeken. Néhány példa terület: önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása, elektronikus építésügyi rendszerek fejlesztése, városfejlesztési tőkealapok felállítása, kockázati tőkefinanszírozás.

Majoros Tamás

tanácsadó